top of page

Usva-projekti

(Kivistön suuralueen uusien asukkaiden vastaanotto ja sopeuttaminen, 2016–2018)

Taustaa

MarjaVerkko on vuodesta 2008 lähtien toiminut Kivistön voimakkaasti kasvavalla suuralueella paikallisyhteisöllisyyden kehittämiseksi ja vastakkainasettelujen ennaltaehkäisemiseksi. Vuosi 2015 toi toimintaan uuden mausteen, kun uusien asuinrakennusten ja Vantaan Asuntomessujen myötä uusia asukkaita alkoi toden teolla muuttaa Kivistön alueelle.

 

Kun toiminta aiemmin oli keskittynyt vanhojen asukkaiden osallistamiseen ja muutoksiin valmistamiseen, siirtyi painopiste nyt kohti alueen uusia asukkaita. Uusien asukkaiden sopeutumisen kannalta kriittisiä ensimmäisiä vuosia varten haluttiin luoda proaktiivinen toimintakonsepti. Näin syntyi Usva-projekti (Kivistön suuralueen uusien asukkaiden vastaanotto ja sopeuttaminen, 2016–2018). Raha-automaattiyhdistys (nyk. STEA) näki projektin arvon ja potentiaalin, ja myönsi Usva-projektille kolmen vuoden avustuksen.

Projektin sisältö

Projektissa ei lähdetty keksimään pyörää uudelleen, vaan se rakennettiin pitkälti MarjaVerkon jo olemassa olevien, hyviksi havaittujen toimintamallien pohjalta. Projektiin kuului neljä keskeistä painopistealuetta: naapurikummitoiminta, yhteisöllinen kurssi- ja asukaskahvilatoiminta, paikallistiedon etsiminen ja jakaminen sekä keskustelu- ja koulutustilaisuudet

Usva-projektin toimintamallia hyödynnettiin runsaasti myös Kivistön alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikön tukitoiminnassa. Yksikkö avattiin Kivistöön varsin yllättäen vuoden 2015 lopulla. MarjaVerkko oli alusta asti ollut mukana mm. järjestämässä keskustelutilaisuuksia, välittämässä tietoa ja järjestämässä toimintaa yksikön nuorille. Lisäksi osana naapurikummitoimintaa MarjaVerkko on etsinyt ja perehdyttänyt nuorille naapurikummiperheitä. Kummiperhetoiminta jatkui myös yksikön sulkeutumisen jälkeen.

bottom of page