top of page

MEISTÄ

MarjaVerkko pähkinänkuoressa

 

MarjaVerkko ry on Vantaan Kivistön suuralueella vaikuttava voittoa tavoittelematon yhdistys ja yhteistyöverkosto. Tarkoituksenamme on lisätä voimakkaasti kasvavan Kivistön suuralueen yhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja osallisuutta. Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki Kivistön suuralueesta kiinnostuneet yksityishenkilöt ja yhteisöt kaikilta yhteiskunnan sektoreilta. 

 

 

Miten MarjaVerkko eroaa muista?

 

Suomalaiset ovat innokkaasti järjestäytyvää kansaa. Maasta löytyy lukemattomia kylä-, asukas- ja alueyhdistyksiä. Näiden yhdistysten toiminnan tarkoitus on tehdä työtä tietyn alueen hyväksi. Tässä mielessä MarjaVerkosta rinnastuu hyvin alueyhdistyksiin. MarjaVerkon toimintaympäristö on kuitenkin poikkeuksellinen.

 

Kivistön suuralue kokee lähivuosien aikana suuria mullistuksia, joista kehäradan avaaminen ja asuntomessut tarjosivat esimakua. Verrattain pienestä, hieman syrjäisestäkin kyläalueesta on muodostumassa merkittävä kasvukeskus pääkaupunkiseudulle. Muutosten myötä myös alueen asukaspohja kasvaa ja monimuotoistuu. Tässä piilee syvien vastakkainasettelujen vaara, mutta samalla myös hienoja mahdollisuuksia jos ne vain osataan käyttää. MarjaVerkon näkemyksen mukaan etupainotteinen osallistaminen on paras tapa välttää vastakkainasetteluja ja kehittää alueen yhteisöllisyyttä.

 

MarjaVerkko erottautuu myös toimintamallillaan. MarjaVerkko kokoaa yhteen paitsi yksityishenkilöitä, myös jo olemassa olevia yhteisöjä. Näin verkoston tavoittavuus ulottuu yli aluerajojen ja intressiryhmien. Yhdistykset tuntevat toisiaan huonosti. Paljon yhteistyöpotentiaalia menee hukkaan ja toisaalta riskinä on että toimijat tekevät toisistaan tietämättä samoja asioita, kun rajalliset resurssit voisi kohdistaa tehokkaamminkin. MarjaVerkko mahdollistaa sen, että alueen toimijat ovat tietoisia toisistaan ja voivat myös hyödyntää toistensa tietoa ja osaamista uusilla tavoilla. 

 

 

MarjaVerkon arvot

 

MarjaVerkon päätavoittena on ylläpitää ja edistää yhteisöllisyyttä nopeasti kasvavalla alueella. MarjaVerkon keskeiset arvot ovat avoimuus, yhdessä tekeminen ja oppiminen, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys.

 

MarjaVerkon säännöt

Yhdistyksen säännöt löydät täältä.

MarjaVerkon toiminta

 

MarjaVerkko kokoontuu kuukausittain keskustelemaan aluetta koskevista asioista ja järjestää alueella monenlaista toimintaa infotilaisuuksista kyläjuhliin. Toimintaa on myös hajautettu työryhmiin, jotka kokoontuvat tarpeen mukaan tiettyihin teemoihin keskittyen. Toimintaa kehitetään jatkuvasti. MarjaVerkon suurimpiin vahvuuksiin kuuluu avoimen ja verkostomaisen rakenteen mahdollistama nopea reagointikyky ideoihin ja palautteeseen. MarjaVerkon toiminnasta voit lukea lisää täältä.

 

PSST! Tiesitkö että...

 

Kivistön suuralueen nimen piti alun perin olla Marja-Vantaa ja kehäradan hankenimenä oli Marjarata? Marja on lyhenne sanoista MArtinlaakson Radan JAtke. Näistä alkuperäisistä suunnitelmista juontaa juurensa myös MarjaVerkon nimi.

bottom of page