top of page

Naapurikummista tukea ja turvaa

MarjaVerkolla on kunnianhimoinen tavoite: kukaan ei saa jäädä Kivistössä yksin vasten tahtoaan. Turvaverkoston rakentaminen uudella alueella voi kuitenkin olla hankalaa, jos kontakteja ei entuudestaan ole. Naapurikummitoiminta on yksi askel kohti tavoitteen saavuttamista.
 
Naapurikummi on Kivistön suuralueella jo asuva asukas, jonka tehtävänä on helpottaa uuden asukkaan sopeutumista kotiseudulleen. Naapurikummilta saa tietoa alueen palveluista ja harrastuksista, mutta tavata voi myös ihan muuten vaan vaikka piknikin merkeissä lähipuistossa. Toiminnan tarkoituksena on helpottaa kontaktien luomista, joten mitään tarkkoja raameja kummitapaamisille ei ole.

Täyttämällä oheisen lomakkeen voit joko hakea itsellesi naapurikummia tai ilmoittautua naapurikummiksi. Otamme sinuun yhteyttä. MarjaVerkko vastaa kummien perehdytyksestä. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä siitä makseta palkkaa.
Mitä kummina toimiminen tarkoittaa ja vaatii minulta käytännössä?
Naapurikummi on kummisuhteessa aktiivisempi osapuoli. MarjaVerkko käy kaikkien naapurikummien kanssa perehdytyskeskustelun ja naapurikummi vastaa kummiparin ensimmäisen tapaamiskerran sopimisesta. Kukin kummipari tekee toiminnastaan omannäköistään ja tapaamisten sisällöstä päätetään yhdessä. Ei tarvitse ottaa paineita siitä, että naapurikummin pitäisi olla alueasiantuntija. Mikäli tapaamisissa herää kysymyksiä, joihin kummi ei osaa vastata, MarjaVerkkoon voi aina olla yhteydessä. Tärkeintä on positiivinen asenne ja halu olla uuden asukkaan tukena.

Mitä kummiparin kanssa voi tehdä?
Kummipari päättää tapaamisten sisällöstä keskenään kiinnostuksenkohteidensa pohjalta. Esimerkkejä yhteisestä tekemisestä ovat mm. kahvittelu, lenkkeily tai retkeily lähimaastossa, jumpassa tai paikallisen urheiluseuran treeneissä käynti tai paikallistapahtumaan osallistuminen.

Kuinka usein ja kuinka monta kertaa kummiparia tavataan?
Kynnys naapurikummitoiminnalle halutaan pitää mahdollisimman matalana. Varsinainen kummisuhde kestää lähtökohtaisesti kolmen tapaamiskerran verran. Tapaamisia suositellaan järjestettäväksi noin kuukauden välein. Tämän jälkeen on kummiparin vapaasti päätettävissä, jatketaanko tapaamisia ja millä aikataululla.

Mitä saan naapurikummitoiminnasta?
Naapurikummimme ovat kokeneet toiminnan todella palkitsevana. Naapurikummi pystyy läsnäolonsa ja tukensa kautta konkreettisesti vaikuttamaan toisen ihmisen sosiaaliseen hyvinvointiin. Parhaimmillaan tästä syntyy hyvän kehä, jonka vaikutukset voivat olla yllättävän laajoja ja kauaskantoisia. Kaikista kummisuhteista ei välttämättä synny pidempikestoista ystävyyttä (ja tämäkin on täysin ok!), mutta naapurikummitoiminnan kautta voi löytää myös uuden hyvän ystävän. Hyvä esimerkki löytyy tästä Me Naiset -lehden artikkelista, jossa haastateltiin Naapurikummipari Katia ja Katia. 
 
Naapurikummitoiminta aloitettiin osana STEA:n avustamaa projektia vuonna 2016 ja toiminta jatkuu edelleen.
 
MarjaVerkon tietosuojakäytännöt.
bottom of page